Di-elcom, s.r.o.

Naše výrobky

Společnost Di-elcom, s.r.o. se specializuje na vývoj a výrobu výkonových polovodičových měničů pro několik různých odvětví. Hlavní skupiny kam směřují výrobky společnosti jsou tyto

Trakční kolejová vozidla

Pro lokomotivy nabízíme široký sortiment výrobků, od jednotlivých komponent elektrovýzbroje, jako jsou statické dobíječe baterie, zdroje pro napájení pomocných pohonů, trakční měniče, až po kompletní vybavení lokomotivy včetně jejího řízení. S referencí je možné uvést např. kompletní modernizaci odklizové lokomotivy 27E, pro Sokolovskou uhelnou společnost a lokomotivy ČD řady 371 a 372. Dále s měniči naší společnosti jezdí například modernizované lokomotivy VL11, které provozují Ukrajinské a Gruzínské dráhy a odklizové lokomotivy OP1AMa PE2U.

Osobní vagóny

Dále nabízíme pro osobní vagóny statické měniče s výstupem pro dobíjení baterií, třífázovým a jednofázovým střídavým výstupem, případně dalšími výstupy dle požadavku zákazníka. Měniče nabízíme od malých výkonů 10kW s výstupem pouze pro dobíjení baterie a napájení palubní sítě, až po měniče s výkonem 55kW pro napájení klimatizací vagónů.

Pro vagóny nabízíme také odpojovače baterií, které zamezují úplnému vybití baterie.

Vozidla městské hromadné dopravy

Pro tramvaje vyrábíme trakční měniče, zdroje pro napájení pomocných pohonů, řízení brzdového systému, automatické sypače písku, elektricky stavitelné podnožky pro řidiče.

 Pro trolejbusy nabízíme statické měniče pro pohon servočerpadla řízení, dobíjení baterie a napájení palubní sítě. Dále měniče pro pohon asynchronních motorů kompresorových soustrojí.

 Pro vozy metra nabízíme trakční výzbroj nebo elektromechanický zabezpečovací systém, který zabezpečuje automatické spuštění brzd soupravy, při přejezdu kontrolní překážky vyšší rychlostí, než je povolená.

Regulace a optimalizace výrobních procesů

Jedná se o specializované řídící systémy zaměřené na regulaci pohonů a řídící systémy technologických celků. Jako příklad můžeme uvést řešení pohonů a nadřazeného řídícího systému pro mletí kaolinu nebo výrobu štěrku. Dále do této oblasti spadají speciální zkušební zařízení, například zkušebny vysokého napětí pro zkoušení vagónů nebo zkoušení elektrických točivých strojů.

Nabíječ pro zkoušky a nabíjení baterií.

Naši odběratelé